Функції

Основні завдання місцевих державних адміністрацій  

Місцеві державні адміністрації в межах адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

2) законність і порядок, додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного   розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин– також програм їх національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. 

Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій:

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України. Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим – також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межі їх повноважень. 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора